OHAL Sürecinde Açığa Alınmalar

BASINA VE KAMUOYUNA

15 temmuz darbe girişiminin ardından “FETÖ ile mücadele” adı altında toplumdaki demokrasi talebinde bulunanların tasfiyesi devam ediyor. Van Yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve sağlık emekçileri, OHAL kapsamında oluşturulan “OHAL Komisyonu” tarafından açılan bir soruşturma çerçevesinde haklarında açılmış herhangi bir adli dava olmadığı halde, 10 yıl önceki öğrencilik dönemleri dâhi gerekçe gösterilerek rektörlük tarafından “soruşturmanın selameti açısından” görevden uzaklaştırılmıştır. Haziran ayı dahil olmak üzere farklı tarihlerde 1 doçent 8 asistan doktor ve 1 hemşire olmak üzere toplam 10 kişi açığa alınmıştır. 100’den fazla sağlık emekçisi hakkında soruşturmanın da devam ettiği bilinmektedir. Bu soruşturmalarda temel haklardan olan örgütlenme-ifade özgürlüğü, suç gibi gösterilmektedir. Hukuk kavramı kişilere, zamana ve iktidarda kim olduğuna göre eğilip bükülemez, değiştirilemez. Sağlık emekçilerini 5-10 yıl önce yürüttükleri demokratik faaliyetleri de gerekçe göstererek açığa alma kararı veren rektöre ve üniversite yöneticilerine soruyoruz; Sizler bundan birkaç yıl önce kimlerle ne tür ilişkiler içindeydiniz,  bu ilişkiler sayesinde üniversitede nasıl bir kadrolaşmaya gittiniz? 10 yıl önce hukuk yok muydu?  Bu soruların cevabı olmadan yapılan bu hukuksuz uygulamalar üniversite yönetimi üzerinde soru işaretleri oluşturmaktadır.

OHAL sürecinde yayınlanan KHK ve görevden uzaklaştırmalar ile iş akdi sonlandırılan akademisyenler, hekimler ve sağlık emekçileri; emeklilik hakkı, maaş, seyahat etme özgürlüğü gibi birçok özlük haklarından, bilimsel araştırma, eğitim verme, bilim insanı yetiştirme gibi bilimsel görevlerinden ve düşüncelerini özgürce ifade etmekten mahrum bırakılmaktadır. Eğer suç tanımına giren bir durum varsa öncelikle çağdaş hukuk ilkelerine uyan bir değerlendirme yapmak gerekir. Fakat bunun yerine doğrudan tasfiye edilme hukuk dışı bir uygulamadır. Biz sağlık emekçileri biliyoruz ki daha önce görevden uzaklaştırılan veya ihraç edilenler gibi, meslektaşlarımız emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hedef seçilmişlerdir. Barış ve demokrasi isteyen hekimlerin, sağlık emekçilerinin ve akademisyenlerin suçluymuş gibi gösterilmeye çalışılması kabul edilemez.

OHAL ile birlikte toplumun her alanında eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi isteyenler susturulmak istenmekte, işinden ve özgürlüklerinden olmaktadır. Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin güçlenmesi ve görevlerine son verilen meslektaşlarımızın öğrencilerine ve hastalarına bir an evvel yeniden kavuşmaları talebini güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, görevlerine dönmesi için

tüm kurumsal ve hukuksal olanaklarımızla mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.

Van-Hakkari Tabip odası -----Van SES Şubesi