EMEKÇİLERE KÖLELİK VE ÖLÜMÜ DAYATAN KAPİTALİST BARBARLIĞA KARŞI

 

 EMEKÇİLERE KÖLELİK VE ÖLÜMÜ DAYATAN KAPİTALİST BARBARLIĞA KARŞI

tüm insanlığın “yeni bir başlangıca” olan ihtiyacının yakıcı hale geldiği bir süreçten geçiyoruz yaşadığımız mahalleden şehrimize, çalıştığımız iş yerlerinden ülkemize tüm dünya bir salgınla sarsılıyor.

Savaş ve çatışmalarla… Nükleer, termik, jeotermik santralleri, siyanürlü maden aramaları ile… Atmosfere, toprağa saldığı zehirli gazlarla, Atıklarla, Ekolojik krizlere, salgın hastalıklara yol açıyor.

Her baktığı yerde sadece doların yeşilliğini ve petrolün siyahını gören, Gölgesini satamayacağı ağacı kesen, Kapitalist barbarlığın yarattığı yıkımın faturasını milyonlarca insan canlarıyla doğaya geri dönüşü olmayan tahribatlarla ödüyor

Gözü doymak bilmeyen barbarlık pandemi koşullarında bile sömürü çarklarını milyonlarca işçinin emekçinin canıyla kanıyla döndürmeye çalışıyor.

İşçiler emekçiler durduğunda ekonominin duracağını hayatın duracağını çok iyi biliyor. Bunun için salgın koşullarında işe gitmek zorunda bıraktığı işçilere emekçilere “vazgeçilmezler” diyor. Ancak kendi varlığını sürdürebilmek için milyonlarca işçiden emekçiden sağlığından canından vazgeçmesini istiyor.

Bozuk düzende sağlam çark olmaz!

Bizler; hemşiresinden doktoruna, mühendisinden mimarına, öğretmeninden vergi dairesi çalışanına, posta dağıtıcısından makinistine, mübaşirinden zabıt katibine, hizmetlisinden itfaiyecisine bu ülkenin  emekçileri olarak “vazgeçilemezler” ordusunun bir parçasıyız.

Bizler adaletin, demokrasinin, barışın,  hakları yok sayıldığı emeğin hak arama yollarının kapatıldığı bir ülkenin emekçileriyiz.

Yıllardır emeğimizle, alın terimizle insanca çalışma, insanca yaşama mücadelesi veriyoruz. Krizle birleşen pandemide sorunlarımız katlanarak artıyor. Ancak bizi emekçi olarak değil kapı kulu olarak görenler dün olduğu gibi bugünde sesimizi duymuyorlar.

Evrensel normlara uygun grev hakkı ile tamamlanmış gerçek toplu pazarlık hakkımız yok sayılıyor Emeğin saflarında Truva atı görevini görenler hiçbir sorunumuzu çözmeyen mutabakatlarla yetinmemiz isteniyor.

Kadrolu güvenceli hakkımız yok sayılıp, sözleşmeli, ücretli, vekil gibi onlarca parçaya bölünmüş güvencesiz istihdama mahkum olmamız bekleniyor. Ekmeğimizin her geçen gün küçüldüğü, haklarımızın, özgürlüklerimizin ortadan kaldırıldığı, her seferinde bizim değil sermayenin patronların yüzünü güldüren bu bozuk düzen bizim düzenimiz değil.

Geleceğe yarına ilişkin umutlarımızı dipsiz kuyularda merdivensiz bırakmak isteyen bu düzene ARTIK YETER diyoruz.

 Madem biz durduğumuzda ekonomi duruyor maden biz olmadan hayat duruyor. O zaman emeğimizi çarkların arasında ezip bizi yok sayan bu bozuk düzene ARTIK YETER diyoruz.

BİZ MELTEMİ EMEKTEN ESEN SOLUĞU EMEKTEN OLAN YENİ BİR BAŞLANGİÇ İSTİYORUZ

-Emeğin sömürülmediği

-Herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işin olduğu,

-Ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı,

-Kimsenin cinsiyetinde, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesini görmediği,

-Kadınlara yönelik şiddet taciz tecavüzün son bulduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı,

-Eşit yurttaşlık barış ve kardeşlin hakim olduğu,

-Emek ve meslek örgütlerinin  hak ve özgürlüklerin, hak arama yolarının önünün açıldığı,

-Düşünmenin düşünceyi ifade etmenin, itiraz etmenin cezalandırılmadığı,

-Gündüzlerinde işsiz kalınmayan gecelerinde aç yatılmayan BİR DÜNYA VE ÜLKE İSTİYORUZ.

Bu bir hayal değil,

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve ülke hayal değil. Sömürü, yoksulluk ve baskı düzenine karşı omuz omuza verdiğimizde istediğimiz dünya elimizle değecek kadar yakın.

BÖYLE BİR DÜNYA VE ÜLKE İÇİN,

 UNUT SENDE! UMUT BİZDE!  UMUT BİRLİĞİMİZDE,

 MÜCADELEMİZDE, DAYANİŞMAMIZDA!

İNSANCA BİR YAŞAM, DEMOKRATK BİR ÜLKE UMUDUMUZU OMUZ OMUZA BÜYÜTMEK İÇİN,       

HAYDİ, 1 MAYIS,A!!!

Değerli basın

Bizler emek ve meslek örgütleri TMMOB, DİSK, KESK VE TTB olarak nisan ayın 20 sinde 1 mayıs dünya işçi ve emekçi bayramını kutlamak için Van Valiliğine başvuru belgelerimizi  verdik.. Başvurumuzda 1 mayıs dünya işçi ve emekçi bayramı hafta sonuna denk geldiği için bizler 1 mayıs bayramını 30,04,2021 tarihinde 11,00-15,00 saatleri arasında yapmak üzere izin talebinde bulunduk yapacağımız 1 mayıs işçi ve emekçiler bayramına tüm Van halkı davetlidir

KAMUOYUNA DUYRULUR