.

Değerli Basın Mensupları

 Saygıdeğer Kamuoyu

 19 Kasım da Samsun`da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken vahşice katledildi.

Doktor Aynur Dağdemir insan hayatı kurtarmak için yıllardır çalıştığı hastaneden cenazesi çıktı.

Bu nedenle tüm sağlık çalışanları eczacılar diş hekimleri  sağlık emekçileri kadın örgütleri olarak üzüntülüyüz isyandayız

Maalesef Şifa dağıtmak için kurulan sağlık kuruluşları uygulanan politikalar sonucunda artık güvensiz ve güvenliksiz yerler haline gelmiştir

Bu nedenle sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarının hayatı tehlikeye altında bulunmaktadır.

Bu cinayet aynı zamanda kadına yönelik bir şiddeti  engellemeye çalışan bir kadın doktorun başına gelmiş olup, dolayısıyla Türkiye`de kadın sorununun gelmiş olduğu noktayı da  göstermektedir.

Türkiye`de Her yıl 300`e yakın kadın katledilmektedir.

Sorunun bir diğer boyutu Türkiye`de yerleşmiş olan ;şiddeti istedikleri zaman kendilerine meşru gören erkek egemen toplum zihniyetidir.

Kadın cinayetleri temelde kadın erkek eşitliğinin reddi anlamındadır.

Cinsiyet ayırımından kaynaklanan  kadınlar üzerinde mutlak tasarrufları olduğunu varsayan  Bir toplum yapısına sahip olmamızdan kaynaklanmaktadır.

Çeşitli örf adet ve gelenekler bahane edilerek kadını  yok sayan  kadının tamamen erkeğin egemenliği altında olması gerektiğini düşünen çağdışı zihniyetlerin Ortadoğu`da ve Türkiye`de güçlenmesinden kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde bu durum şiddetin vardı ğı düzeyi ve hükümetlerin bu tür konuları çözümü noktasında ki yetersizliğini açıkça göstermektedir.

alınan yargı kararların da devam eden mahkeme süreçlerinde kadın katillerine haksız tahrik adı altında ceza indirimlerinden faydalandığını görmekteyiz. 

Katiller toplum vicdanını yaralayan tutku indirimi saygınlık indirimi gibi cezalarla maalesef cesaretlendirmektedirler yine basınında çoğu zaman yer alan namusum için yaptım kıskandığım için yaptım  şeklinde manşetler katil adaylarını daha da cesaretlenmektedirler.

 

Savcılıklara  başvurup da koruma altında olduğu halde katledilen kadınlar vardır .

Hükümetlerin idarecilerin yöneticilerin  başta kadına yönelik Şiddet olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren bu tür sorunların Bir an önce çözümü için göreve davet ediyoruz. 

Yeni yapılacak olan anayasa da kadınlara pozitif ayrımcılığın uygulanmasını ülkemizde temel insan haklarının tüm toplumda yaygınlaştırılmasını diliyoruz.

Özelde  sağlık çalışanı Doktor Aynur Dağdemir’e  genelde ise kadına yönelik şiddeti kınıyor lanetliyoruz .

Ülkemizin bu tür çağdışı olaylar nedeniyle gündemi gelmemesini diliyoruz umuyoruz.

Bugüne kadar şifa verdiği hastaları adına bütün meslektaşlarımız adına yine tüm kadınlar adına Dr. Aynur’un anısı  önünde saygıyla eğiliyor sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz.

Van Hakkari Tabip Odası

Van Hakkari Bitlis Eczacılar Odası

Van Diş Hekimleri Birliği

Sağlık Emekçileri Sendikası

VAKAD