SAĞLIKTA ŞİDDETİ KINIYORUZ

Değerli Basın Mensupları,

SAĞLIKTA ŞİDDETİ KINIYORUZ

Hastayla yaşam arasında bağ kurmak için özveriyle sağlık hizmeti sunan biz sağlık emekçilerine yönelen şiddeti kınıyoruz! Şiddete varan tepki; performansa dayandırılan sağlık sisteminin çarpıklığından, sorunlarından, çalışma koşullarının olumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Bu tepkinin muhatabı bir yandan sağlık sistemini sorunlar yumağı haline getiren öte yandan şiddet ve nefret dilini kullanarak sağlık çalışanlarını değersizleştiren ve halk nezdinde itibarsızlaştıran yöneticilerdir. Sözde bahanelerle, yaşamın olağan akışı içinde görülmeye başlanan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin mutlaka önü alınmalıdır.

            12 Mayıs 2016 tarihinde, hastanemiz acil servisinde yine üzücü bir olay yaşandı. Acil serviste görevli hekim arkadaşımız Dr Atilla Özdere, acil servise başvuran bir hastanın yakınları tarafından darp edildi. Hekim arkadaşımız darp sebebiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yatırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık Emekçilerine yönelen bu şiddetin önlenebilmesi için konunun anında güvenlik birimlerine ve adli birimlere intikalini sağlayan “beyaz kod” sisteminin pratik uygulamaya geçirilmesini, acil kliniğindeki çalışma koşullarının iyileştirilerek, çalışma ortamının daha güvenlikli hale getirilmesini talep ediyoruz.

Sağlıkta şiddetin bir an önce sona erdirilmesini ve ayrıca tüm ülkede barışın dilinin egemen olmasını diliyoruz.  Baskı ve şiddetin ülkemizde olağan ve yaygın hale gelmesini isteyenlere karşı tüm sağlık çalışanları olarak bunun karşısında olacağız. Hastanemizde yaşanan ve maalesef hiç de “münferit” olmayan bu şiddet olayı nedeniyle üzgünüz, kırgınız... Hak etmiyoruz!

 

 Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz...

 

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI

SES VAN ŞUBESİ