.

SAVAŞA KARŞI YAŞAMI SAVUNUYORUZ 

Biz hekimler, yaşatmak için yemin etmiş, yaşama adanmış meslek grubunun üyeleriyiz. Doğal olarak savaşa çağrı yapan ve güzellemeler sunan bir tutumun karşısında yer aldık. Yer almaya devam edeceğiz. Savaş ölümlerin yanı sıra ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiren en önemli halk sağlığı sorunudur. Savaş; öldürür, insanların yaşam alanı ve doğayı bir bütün olarak tahrip eder; öncelikle kadınları, çocukları etkiler ve toplumların hafızasında sonraki nesillere de aktarılan derin yaralar oluşturur.

HİÇ BİR AMAÇ, YAŞAMDAN KUTSAL OLAMAZ
Sağlık ve Yaşam için çırpınan hiç bir sağlıkçıya savaş kabul ettirilemez; hiç bir gerekçe bahane olamaz. Kimse bunu baskıyla da söyletemez. Savaş gerekçesi yapılan hiç bir amaç yaşamdan daha kutsal olamaz. Uluslararası hukuka ve meşruiyete aykırı hususlar olduğu TİHV tarafından da vurgulanan Afrin Harekatı konusunda sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 100 ü aşkın insan göz altına alınmıştır. Savaşı övmek ve propagandasını yapmak suç kapsamında olması gerekirken barışı talep etmek, güvenliğin halkların barış içinde yaşamasını sağlamakla mümkün olacağını ifade etmek suç olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 20. Maddeyi hatırlatıyoruz ve ülkemizde savaşın gerekçelendirmesi için yapılan propagandanın aslında suç kapsamına dahil olduğunu vurguluyoruz.

SAVAŞA KARŞI, BARIŞI SAVUNUYORUZ
”Zeytin Dalı” ancak barışı temsil edebilir ve ancak savaşın olmadığı barışçıl bir ortamda çocukların ölümlerini engelleyebilir. Savaşta sivillerin zarar görmüyor olduğunu söylemek; yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz acı deneyimlerin tümüyle görmezlikten gelmektir. Her vicdan sahibi kişi savaşın bir yıkım olduğunu bilir. Unutulmamalıdır ki her savaşta en çok zarar gören sivillerdir. Halkların ortak ve demokratik yaşam iradesine saygılı olunmalıdır. Toplumu ayrıştırmaya ve barış isteyenleri ötekileştirmeye yönelik uygulamalara son verilmelidir. Sonuç olarak savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunuyoruz. Bunun için de Herkesi savaş politikalarına karşı durmaya, toplumsal barışa sahip çıkmaya, savaşların son bulduğu tüm halkların kendi özgür iradeleri ile barış içerisinde yaşayacakları bir gelecek ve barış için mücadele etmeye çağırıyoruz.

 

 

 

Doğu ve Güneydoğu

Bölge Tabip Odaları