TTB Merkez Konseyi ONURUMUZDUR!

‘’SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR” DİYEN

TTB ONURUMUZDUR!

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 6023 sayılı kanun ile kurulmuş bir meslek örgütüdür. Kuruluşundan itibaren halkın sağlığını korumak ve iyileştirmek için çabalamış, kötü hekimlik uygulamalarının takipçisi olmuş ve iyi hekimlik değerlerini her zaman ve her koşulda savunmuştur. Bir meslek örgütü olmanın ötesine geçerek demokratik bir kitle örgütü olmuş; sağlığın fiziksel, ruhsal ve sosyal iyi olma halinden yola çıkarak sağlıklı bir toplum için demokratik esaslarla mücadele etmiştir. Halk sağlığını bozan her türlü etmenle mücadele ettiği gibi savaş ve çatışma gibi insan eliyle yaratılan tüm şiddet biçimleriyle de daima mücadele etmiştir.

 

TTB Merkez Konseyi`nin;  Türkiye’nin Suriye’nin  Afrin bölgesine dönük başlattığı operasyonun hemen ardından militarizmin ve şovenizmin tırmandırıldığı koşullarda 24.01.2018 tarihinde “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlığıyla yaptığı açıklamada savaşın doğaya ve insana verdiği zararları hatırlatmış, yaşamı savunmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak savaşa karşı sessiz kalamayacaklarını ifade etmişlerdir. Bu açıklamanın hemen ardından Cumhurbaşkanının hedef göstermesi ile TTB MK üyesi 11 arkadaşımız 30.01.2018 tarihinde gözaltına alınmış,  yaklaşık 1 haftalık gözaltı süreci sonrasında çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığının MK üyelerinin görevden alınması ile ilgili yaptığı suç duyurusu üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı.

 

Arkadaşlarımızın yargılandığı davada, 3 Mayıs 2019 daki 3. Duruşmada Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi hukuk adına utanç verici bir karara imza atmıştır. 1 Eylül 2016 tarihli “Bu Topraklarda Eşitlik ve Barış İçinde Yaşamamız Çok Mümkün” başlıklı açıklamayı da karara dâhil eden mahkeme, her iki açıklama dolayısıyla 2016-2018 döneminin  11 Merkez Konseyi üyesine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan 2’şer kez 10’ar ay hapis cezası verilmesine karar vermiştir.  Dr. Hande Arpat`a ise 2016 yılındaki bazı sosyal medya paylaşımlarında “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vermiştir. Dr. Şeyhmus Gökalp  hakkında ise “terör örgütü propagandası” suçundan beraat karar verilmiştir.

 

Hiç bir hukuksal dayanağı olmayan, aklen ve vicdanen  kabul edilmesi mümkün olmayan  ve siyasal saiklerle verilmiş olan bu kararı kabul etmiyoruz.

 

Yaşama adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak barışı talep etmek, savaşa karşı olmak hekimlik mesleğinin evrensel ilkeleri gereğidir.

 

TTB ve Tabip odaları olarak, halkın sağlık hakkını, hekimlik değerlerini savunmaya, geçmiş geleneğimizde olduğu gibi bugün de ölüme karşı yaşamdan ve savaşa karşı barıştan yana olma tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Savaşların bir halk sağlığı sorunu olduğu bilimsel bir gerçekliktir. Bu bilimsel gerçekliği evrensel hekimlik ilkeleri gereği açıklayan ve cezalandırılan

TTB Merkez Konseyi ONURUMUZDUR!

 

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI

KESK VAN ŞUBELER PLATFORMU

TİHV VAN ŞUBESİ

VAN-HAKKARİ-BİTLİS-MUŞ DİŞ HEKİMLERİ ODASI

VAN-BİTLİS-HAKKARİ ECZACI ODASI