Mardin Tabip Odası Başkanı Serbest Bırakılsın

Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem, 11 Aralık 2019 sabahı erken saatlerde gözaltına alındı. Türk Tabipleri Birliği olarak halkın seçtiği Belediye Başkanlarından sonra sıranın hekimlerin seçtiği Oda Başkanlarına geldiğini görüyor ve ülkemiz demokrasisinin geldiği noktayı kaygıyla izliyoruz.

Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem bir an önce serbest bırakılmalıdır. Hekimler olarak, mesleki değerlerimizi, toplumun sağlık ve yaşam hakkını savunmak en temel görevimizdir. Şartlar ne olursa olsun hekimler demokrasi, barış ve sağlık hakkını savunmaktan vazgeçmeyecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Van- Hakkari Tabip Odası