Basın Açıklaması

                                                              BASINA VE KAMUOYUNA

28.06.2021 tarihinde Van YYÜ Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil servisinde görevli meslektaşımız Dr.Heval Ayseli Covid birimine yönlendirmek istediği bir hastanın bıçaklı saldırısına uğramış,saldırı esnasında güvenlik görevlilerinin ve diğer sağlık personellerinin olaya müdahale etmesi sonucu meslektaşımız herhangi bir yara almamış ancak araya giren bir sağlık personeli elinden yaralanmıştır.Van Hakkari Tabip Odası olarak yaşanan bu şiddet olayını kınıyor,meslektaşımıza ve diğer sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz.Yaşanan bu şiddet olayından sonra şahıs kolluk kuvvetlerince gözaltına alınmıştır.Ancak bu fiziki ve psikolojik travmaya rağmen meslektaşımızın acil servisteki fiziki koşulları uygun olmayan polis noktasında bu şahıs ile aynı ortama alınıp ifadesinin alınmaya çalışılması,hastane yetkililerinin olaydan haberdar olmasına rağmen meslektaşımızın  nöbete devam etmek zorunda kalması ve nöbet esnasında hastalarıyla ilgilenirken  sık sık kolluk kuvvetlerince ifade için karakola çağrılması sağlıkta yaşanan şiddet olaylarıyla mücadele etmede tavsip edemeyeceğimiz yaklaşımlardır.Yapılması gereken; hastanelerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması,saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının çalışmaya ara vermeleri için uygun koşulların oluşturulması ve yürütülecek hukuki sürecin kurumsal anlamda sahiplenilmesidir.Sağlıkta şiddeti doğuran faktörlerin ortadan kaldırılması için gerekli politikaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor yaşanan bu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.