Tedirgin Olma Aşı Ol

                                                      BASINA VE KAMUOYUNA

       Bugün burada Van Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri ve diğer katılımcı STK’lar ile birlikte Van halkına Covid 19 aşısı olmaları çağrısında bulunmak üzere toplandık.11 Mart 2020  tarihinde ülkemizde görülmeye başlanan covid 19 vakaları nedeniyle ne yazık ki bugüne kadar yaklaşık 54 bin vatandaşımız yaşamını yitirdi.Covid 19 pandemisinin dalgalar halinde etkisini bu kadar uzun sürdürmesinin en büyük sebebi uygulanan yanlış politikalardır.Bilimsellikten uzak bu yanlış politikaların bir diğer sonucu ise toplumsal bağışıklama için gerekli olan aşı oranlarının halen  sağlanamamış olmasıdır.Yeni Covid 19 varyantları da gözönünde bulundurulduğunda toplumsal bağışıklık için %85’lerin üzerinde aşı oranlarına ihtiyaç varken şuan başta Van olmak üzere Doğu ve Güneydoğuda bir çok ilde  1.doz aşı oranları yaklaşık %50’lerde ,2 doz aşı oranı ise %30’larda seyretmektedir.Aşı oranlarının bu şekilde düşük seyretmesi halinde pandeminin kontrol altına alınması mümkün olamayacak ve ne yazıkki can kayıpları devam edecektir.Bu nedenle başta sağlık bakanlığı olmak üzere sorumluluk makamındaki tüm kurumların aşıya karşı halkta oluşan güvensizliği giderecek politikalar geliştirmesi ve insanların aşıya karşı  tereddütlerini  giderecek yeterli  bilgilendirmeyi sağlaması gerekmektedir.Bizler Van Emek ve Demokrasi platformu bileşenleri olarak halkımıza şu çağrıyı yapıyoruz;

Aşı koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli parçasıdır ve pandemi ile mücadelede elimizdeki en güçlü silahtır.Bugün yeryüzünde bir çok hastalığın ortadan kaldırılmasında aşının çok önemli etkisi olmuştur.Bu yüzden bir çok bilimsel aşamadan geçirilerek geliştirilen aşılara  karşı güvensizlik duyulmaması ,bilim insanlarının referans alınması ,bilimsellikten uzak cehaletin yansıması olan görüş ve yaklaşımlara tenezzül edilmemesi gerekmektedir.Halihazırda uygulanan Covid 19 aşılarının en önemli faydası yoğun bakım ve ölüm riskini ciddi oranda azaltmasıdır.Dolayısıyla kendimizi ve sevdiklerimizi koruma yolunun  toplumsal bağışıklıktan geçtiğini unutmamalı,bu süreçte aşı takvimine uygun bir şekilde aşı olarak toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz.Sonuç olarak halkımıza diyoruz ki

TEDİRGİN OLMA AŞI OL…