Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Yönetim Kurulumuz Yeni Dönemin İlk Toplantısını ve Görev Dağılımını Gerçekleştirdi

Van - Hakkari Tabip Odası’nın 24 Nisan 2022 tarihinde yapılan seçiminde göreve gelen Yönetim Kurulu ilk toplantısını 28 Nisan 2022, Perşembe günü Odamız binasında gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleştirildi:

Dr. Ahmet KOÇ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Yemlihan CEYLAN (Genel Sekreter)

Dr. İrem ÖZDEMİR (Sayman Üye)

Dr. Gökhan GÖRKEN (Veznedar Üye)

Dr. Zeki EVLİYAOĞLU (Üye)

Dr. Yüksel KAYA (Üye)

Dr. Harun ARSLAN (Üye)

Yeni dönemde de meslektaşlarımızdan aldığımız güçle  özlük haklarımız için, mesleğimizin geleceği için  bölgemizdeki sağlık sorunları için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Bir önceki dönem yönetimine yapmış olduğu çalışmalar ve emekleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Katkı ve katılım sağlayan, bu sorumluluğu bizlere veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ve saygılarımızı sunarız.

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU