"Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin"

TTB Merkez Konseyi`nin çağrısıyla 29 Mayıs 2022 tarihinde Ankara Altın Parkta yapılan "Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin" başlıklı beyaz mitinge oda olarak katılım sağlanmıştır.