Basın Açıklaması

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ülkemizde son zamanlarda giderek artan şiddet iklimi ve kadına yönelik şiddet olayları her geçen gün

artarak devam etmektedir.

 

Alanya`da Çalışan Aile Hekimi Dr Melek Bağce çalıştığı  aile sağlığı merkezinde hunharca katledilmiştir.

Maalesef sağlık kurumları bıçakla ve silahla rahatlıkla girebilenyerler haline dönüşmüştür.

 

Daha Bir süre önce yine  bir sağlık kuruluşunda çalışan Ebe Ömür Erez ve  Dr Aynur Dağdemir sağlık kuruluşlarına Rahatlıkla silahla girebilen kişiler tarafından katledilmişti.

 

Güvensiz çalışma ortamlarımız  katillere adeta cinayet mahalli hazırlanırken kadın düşmanı politikalarda bu kişileri cesaretlendirmeye devam etmektedir.

sağlıkta şiddet genel şiddet ikliminden siyasetçilerin şiddet üreten politikalarından ayrı düşünülemez toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilişkili ortam kadına yönelik şiddeti körüklemektedir.

 

Şiddet yalnızca hastanelere başvuranlar tarafından değil aynı zamanda ekranlardaki dizilerde politikacıların sözlerinde idarecilerin baskılarında da her zaman mevcuttur.

 

Görevini yaptığı sırada şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının şikayetlerini yönelik adım atmayan yöneticiler sağlık kuruluşlarında oluşan problemlerin sorumluluğunu kendi üzerlerinden alıp sağlık çalışanlarının üzerine yıkmaya çalışmaktadırlar.

 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların Bir an önce çıkarılması işyerlerinde kadına karşı şiddet önleme mekanizmalarının devreye konulmasını talep ediyoruz. Üzgünüz öfkeliyiz bir kişiyi daha kaybetmek istemiyoruz.

 

Kadına ve hekime yönelik şiddet olayları başta olmak üzere şiddetin her türlüsünü karşı örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz.

 

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI