Su Kesintisi hakında Basın Açıklaması

 

BASINA VE KAMUOYUNA
Bilindiği gibi VASKİ`nin yaptığı açıklamaya göre altı gün sürecek uzun bir su kesintisi söz konusu
olacaktır. Van Hakkari Tabip Odası olarak Van`da su hatlarında yapılacak bakım nedeniyle uzun sürecek olan su
kesintilerinin insan sağlığı toplum sağlığı açısından bulaşıcı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlaması
nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
Toplumun sağlıklı olmasının en temel şartlarından biri halka yeterli ve güvenli su temininin
sağlanmasıdır. Sağlıklı bir toplum için özellikle küçük çocuklar, gebeler, yaşlılar açısından suyla bulaşan
hastalıklar ön sıralarda yer alır ve suların kirlenmesiyle bulaşıcı hastalık riski hızla artmaktadır.
Su kesintileri sırasında veya sonrasında şebeke suları, kuyu suları tankerlerle taşınan ve dağıtılan sular ile
çeşme suları güvenli olmayan sulardır. Güvenli olmayan suların kullanılması toplum sağlığı için ciddi bir tehdit
oluşturabilir. Şebeke su kesintilerinden sonra depolarda kullanılan veya tankerlerle dağıtılan sularda tifo, Amipli
dizanteri, kolera, sarılık, hepatit gibi enfeksiyon hastalıkları yayılabilmektedir. Özelikle ishal olan hastalarda ateş
yükselmesi fazla miktarda sıvı kaybı nedeniyle bazı hastaları ancak hastanelere yatırarak tedavisi mümkün
olabilmektedir
Su kesintileri sırasında boru içerisindeki basınç azaldığından negatif bir basınç oluşmakta ve su hattının
geçtiği yerlerdeki boru hatları dışındaki mikropların boru hatlarının içerisine geçtiği bilinmekte olup, böylelikle
yeniden su verildiği zaman bu mikropları direk verilen yeni suyla birlikte evlerde ulaşabildiği ve bir çok
hastalığa yol açabildiği görülmektedir.Bu nedenle su kesintilerinin yaşanacağı günlerde şebeke sularının
güvenilir olduğu resmi makamlarca açıklanana kadar suların kullanmaması gerekmektedir.
Su kesintilerinin olduğu dönemlerde evlerde su ihtiyacı nedeniyle su depolaması yapılabilmektedir. Bu
depolanan sularında uzun süre bekletilmesi durumunda sağlık açısından büyük risk oluşturduğu görülmektedir.
Depolanan bu suların kullanımına ihtiyaç duyulması taktirde suların kaynatılarak içilmesi gerekmektedir. İçme
suyu ve meyve sebzelerin yıkanmasında kullanılacak sulara klorlanma yapılması bu yapılamıyorsa kaynatılması
sonrasında kullanmasın sağlık açısından önemlidir.
Binalardaki su depoları yetkili kurumlara altı ayda bir temizletilmesi gerekmektedir. Ayrıca uzun süre
depolarda beklemiş suların sağlık açısından tehlike arz ettiği göz ardı edilmemelidir.
Kesintilerin hemen ardından musluklardan akan suların mikrobik kirlilik, ishal, hepatit, tifo, kolera,
dizanteri, gibi salgınlara yol açabildiği unutulmamalıdır. Kesintinin olduğu dönemde tankerlerle mahallelerde
dağıtılacak suların dezenfekte edilmesi gerekmektedir.
Yetkililerin bir an önce oluşabilecek sorunlara karşı önlem alması ve belirtilen problemlerin halk
arasında salgın hastalıklara yol açmaması için acilen su kesinti sorununun çözülmesi ve halka temiz güvenilir
sağlıklı suyun ulaştırılması büyük önem arz etmektedir.
İlgilileri uzun süreli su kesintilerine karşı önlem almaya davet ediyoruz.
VAN-HAKKARİ TABİP ODASI

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği gibi VASKİ`nin yaptığı açıklamaya göre altı gün sürecek uzun bir su kesintisi söz konusu

olacaktır. Van Hakkari Tabip Odası olarak Van`da su hatlarında yapılacak bakım nedeniyle uzun sürecek olan su

kesintilerinin insan sağlığı toplum sağlığı açısından bulaşıcı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlaması

nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Toplumun sağlıklı olmasının en temel şartlarından biri halka yeterli ve güvenli su temininin

sağlanmasıdır. Sağlıklı bir toplum için özellikle küçük çocuklar, gebeler, yaşlılar açısından suyla bulaşan

hastalıklar ön sıralarda yer alır ve suların kirlenmesiyle bulaşıcı hastalık riski hızla artmaktadır.

Su kesintileri sırasında veya sonrasında şebeke suları, kuyu suları tankerlerle taşınan ve dağıtılan sular ile

çeşme suları güvenli olmayan sulardır. Güvenli olmayan suların kullanılması toplum sağlığı için ciddi bir tehdit

oluşturabilir. Şebeke su kesintilerinden sonra depolarda kullanılan veya tankerlerle dağıtılan sularda tifo, Amipli

dizanteri, kolera, sarılık, hepatit gibi enfeksiyon hastalıkları yayılabilmektedir. Özelikle ishal olan hastalarda ateş

yükselmesi fazla miktarda sıvı kaybı nedeniyle bazı hastaları ancak hastanelere yatırarak tedavisi mümkün

olabilmektedir

Su kesintileri sırasında boru içerisindeki basınç azaldığından negatif bir basınç oluşmakta ve su hattının

geçtiği yerlerdeki boru hatları dışındaki mikropların boru hatlarının içerisine geçtiği bilinmekte olup, böylelikle

yeniden su verildiği zaman bu mikropları direk verilen yeni suyla birlikte evlerde ulaşabildiği ve bir çok

hastalığa yol açabildiği görülmektedir.Bu nedenle su kesintilerinin yaşanacağı günlerde şebeke sularının

güvenilir olduğu resmi makamlarca açıklanana kadar suların kullanmaması gerekmektedir.

Su kesintilerinin olduğu dönemlerde evlerde su ihtiyacı nedeniyle su depolaması yapılabilmektedir. Bu

depolanan sularında uzun süre bekletilmesi durumunda sağlık açısından büyük risk oluşturduğu görülmektedir.

Depolanan bu suların kullanımına ihtiyaç duyulması taktirde suların kaynatılarak içilmesi gerekmektedir. İçme

suyu ve meyve sebzelerin yıkanmasında kullanılacak sulara klorlanma yapılması bu yapılamıyorsa kaynatılması

sonrasında kullanmasın sağlık açısından önemlidir.

Binalardaki su depoları yetkili kurumlara altı ayda bir temizletilmesi gerekmektedir. Ayrıca uzun süre

depolarda beklemiş suların sağlık açısından tehlike arz ettiği göz ardı edilmemelidir.

Kesintilerin hemen ardından musluklardan akan suların mikrobik kirlilik, ishal, hepatit, tifo, kolera,

dizanteri, gibi salgınlara yol açabildiği unutulmamalıdır. Kesintinin olduğu dönemde tankerlerle mahallelerde

dağıtılacak suların dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Yetkililerin bir an önce oluşabilecek sorunlara karşı önlem alması ve belirtilen problemlerin halk

arasında salgın hastalıklara yol açmaması için acilen su kesinti sorununun çözülmesi ve halka temiz güvenilir

sağlıklı suyun ulaştırılması büyük önem arz etmektedir.

İlgilileri uzun süreli su kesintilerine karşı önlem almaya davet ediyoruz.

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI