.

GÜNLERCE SÜREN SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMEKTEDİR.


Bölgemizde devam eden sokağa çıkma yasaklarının başta su, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında zorluklar ortaya çıkardığından dolayı toplum sağlığını önemli ölçüde bozmaktadır. Özellikle bebek ve çocuklar başta olmak üzere. Toplumun genelinde sağlık sorunları olumsuz yönde etkilemektedir. Kronik hastalığı olanlar devamlı takip gerektiren hastalar tedavilerini yapamamaktadır. 
Yine bu olumsuz koşullarda sağlık çalışanlarının çalışma koşulları da bozulduğundan sağlık çalışanları uygun sağlık hizmeti sunamaz durumuna gelmektedir.
Yeni kurulan hükümetin konuya daha duyarlı davranmasını ülkemizin temel sorunlarını bir an önce çözüm bulmasını umut ediyoruz.